Denk aan middeling, verliesverrekening en verlagen voorlopige aanslag

Verwacht u een aanzienlijke inkomensdaling dit jaar? Denk dan aan de inkomensmiddeling, een voorlopige verliesverrekening en een verlaging van de voorlopige aanslagen.

Coronamaatregelen

Zoals u weet zijn er allerlei fiscale maatregelen voor ondernemingen om de coronacrisis zo goed en kwaad als mogelijk door te komen. Er zijn echter ook drie bestaande mogelijkheden waar u aan kunt denken.

  1. Het middelen van uw inkomen van drie opeenvolgende jaren
  2. Het voorlopig verrekenen van een verlies met voorgaande jaren.
  3. Het verlagen van de voorlopige aanslagen voor 2020.

Inkomensmiddeling

Belasting opnieuw berekenen. Wij wezen u al eerder op de mogelijkheid tot middeling. Bij schommelingen in het inkomen kunt u deze inkomensmiddeling toepassen. Het komt er in het kort op neer dat u het inkomen in een periode van drie aaneengesloten jaren evenredig verdeelt over die jaren en de belastingheffing per jaar opnieuw berekent. Als er hierdoor minder belasting verschuldigd zou zijn, dan kunt u (met toepassing van het drempelbedrag) dit bedrag terugkrijgen.

2020 exceptioneel jaar. Het is belangrijk om te weten dat u ieder belastingjaar maar één keer kunt gebruiken voor middeling. Kiest u ervoor om te middelen over de jaren 2016-2017-2018 dan kunt u later niet meer middelen over de jaren 2018-2019-2020. Nu wordt 2020 voor veel ondernemers een exceptioneel jaar. Verwacht u een aanzienlijk inkomensverlies, dan is het wellicht slim om te wachten met het indienen van een middelingsverzoek over voorgaande jaren. Mogelijk is een latere periode optimaler en kunt u meer belasting terugvragen. Dien uw middeling dus niet te snel in!

Tijd genoeg? Er is tijd genoeg om een middeling in te dienen. 36 maanden (drie jaar) na afloop van de bezwaartermijn van de definitieve aanslag Inkomstenbelasting van het laatste belastingjaar is de indieningstermijn. U heeft dus waarschijnlijk genoeg tijd om te bekijken welke drie aaneengesloten jaren optimaal zijn. Uw adviseur moet een en ander makkelijk voor u kunnen uitrekenen.

Voorlopige verliesverrekening

Als u, als ondernemer voor de inkomstenbelasting, voor 2020 een verlies verwacht, dan kunt u hiervoor ook al maatregelen nemen. Er kan dan direct na afloop van het jaar een verzoek tot voorlopige verliesverrekening worden ingediend bij de Belastingdienst. U hoeft niet te wachten tot de aangifte van het verliesjaar (in dit geval 2020) is afgehandeld.

Verrekening met drie jaar. Voor de inkomstenbelasting kan een verlies met drie voorgaande jaren worden verrekend (in dit geval 2017, 2018 en 2019). De volgorde is verplicht. Het verlies wordt eerst verrekend met winsten uit het oudste jaar 2017, vervolgens 2018 en tenslotte 2019. De aanslagen over deze jaren moeten echter wel al definitief zijn.

Voorlopig 80%. De Belastingdienst zal in eerste instantie maximaal 80% van het verlies (voorlopig) verrekenen. De overige 20% wordt bij de definitieve aanslag over 2020 vastgesteld.

Verlagen voorlopige aanslag

Veel ondernemers betalen elke maand een bedrag aan de Belastingdienst op basis van een inschatting van hun winst. Deze voorlopige aanslag is een voorschot op de uiteindelijke aangifte Inkomstenbelasting. Als er een inkomensdaling wordt verwacht en de voorlopige aanslag is te hoog vastgesteld, dan kunt u de voorlopige aanslag verlagen.

Verlaging aanvragen bij de fiscus. Dat kunt u zelf online bij de Belastingdienst doen, of u kunt uw adviseur dat laten doen. Het is wel altijd verstandig om samen met uw adviseur het te verwachten belastbaar inkomen te bepalen. Een te lage voorlopige aanslag vooraf kan tenslotte weer leiden tot een onverwachte betaling bij de definitieve aanslag Inkomstenbelasting.

BAA ADVIES. Er zijn diverse mogelijkheden voor een belastingteruggaaf als uw inkomen sterk afwijkt van andere jaren. Schat uw inkomensverlies voor 2020 samen met uw adviseur in en bereken wat voor u de beste opties zijn.