Een motor van de zaak – iets voor u misschien?

Menig ondernemer rijdt een auto van de zaak. Een personenauto of bestelbus. En menig ondernemer neemt ook al de fiets om op de zaak te komen. Maar heeft u al eens aan een motor van de zaak gedacht? Wat zijn hiervoor de fiscale regels?

De forfaitaire bijtelling van auto, fiets en motor

Auto. Zoals bekend geldt voor het privégebruik van de auto al vele jaren een forfaitaire bijtelling. Deze percentages zijn in 2019 bepaald op 4% en 22%. Alle andere bijtellingstarieven van 2011 t/m 2021 ziet u in één oogopslag in ons stroomdiagram.

Fiets.
De overheid heeft in “al haar wijsheid” ook bedacht vanaf 2020 een forfaitaire bijtelling voor de privéritten met de fiets van de zaak te introduceren. Deze bijtelling wordt 7% over de nieuwwaarde.

Motor.
De motor van de zaak is nog steeds de dans ontsprongen. Hiervoor geldt geen forfaitaire bijtelling, maar een bijtelling gebaseerd op het daadwerkelijk aantal privé gereden kilometers x de kilometerprijs.

Motor van de zaak en de aftrekbare kosten

Als u een motor aanschaft en deze ook zakelijk gaat rijden, zijn onder andere de volgende kosten aftrekbaar:

 • aankoop + bpm (via afschrijving);
 • leasekosten (operational lease);
 • motorkleding, helm, laarzen en tassen en andere accessoires;
 • navigatiesysteem;
 • brandstofkosten;
 • reparatie- en onderhoudskosten;
 • motorrijtuigenbelasting;
 • verzekering.

Voor het zakelijk gebruik geldt een percentage van minimaal 10% zakelijk.

Andere fiscale voordelen

Naast het feit dat kosten aftrekbaar zijn, zitten er ook nog andere fiscale voordelen aan de aanschaf van een motor.

 • U krijgt als btw-ondernemer de btw op de aanschaf en de kosten.
 • U ontvangt op de aanschaf kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van 28%.
 • U mag als startend IB-ondernemer de aanschafkosten van de motor willekeurig afschrijven.
 • Op de aanschaf van een elektrische motor ontvangt u bovendien nog een “extra subsidie” in de vorm van 27% (tabel 2019) milieu-investeringsaftrek en geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting.

De bijtelling voor de inkomstenbelasting

Voor de privé gereden kilometers met de motor geldt geen forfait, maar ook geen vrijstelling voor de eerste 500 km. Bij een motor moet direct vanaf de eerste privé gereden kilometer een winstcorrectie in de vorm van een bijtelling worden meegenomen.

De bijtelling voor de privé gereden kilometers vindt plaats in vier stappen.

 • Stap 1. Wat zijn de totale jaarkosten van de motor?
 • Stap 2. Wat is het totaal in een jaar gereden kilometers, gesplitst naar zakelijk, woon-werk en privé?
 • Stap 3. Wat zijn de totale kosten/totaal aantal kilometers dat leidt tot het tarief per gereden km
 • Stap 4. Wat is de bijtelling voor het aantal gereden privé kilometers: km-tarief x privé kilometers?

Bewijslast ligt bij de fiscus. In tegenstelling tot de bijtelling bij de auto geldt voor de bijtelling van de motor dat de Belastingdienst moet bewijzen dat het door u opgegeven aantal privé kilometers niet klopt en dat is lastig.

De bijtelling voor de omzetbelasting

Voor de btw-bijtelling voor het privégebruik geldt voor de motor een soortgelijke regeling als voor de auto. Er is echter geen sprake van een forfait. Eerst trekt u alle btw die betrekking heeft op de kosten van de motor af. Vervolgens moet u bij de laatste btw-aangifte over het jaar corrigeren voor privégebruik. Dit berekent u als volgt:

(alle betaalde btw op kosten van de motor + 20% van btw van aanschaf)
x
(privékilometers/totaal aantal kilometers).

De woon-werk kilometers gelden daarbij als privékilometers.

Een rekenvoorbeeld

Aanschaf motor € 12.000 (btw € 2.520)
Restwaarde na 5 jaar € 2.000
Totaal aantal kilometers 12.000 km
(8.000 zakelijk, 1.000 km woon-werk, 3.000 km privé)
Afschrijving per jaar (5 jaar) € 2.000
Brandstofverbruik (1 op 25) € 720 (btw € 151)
(12.000 km/25 x € 1,50)
Motorrijtuigenbelasting € 150
Verzekering € 400
Reparatie, onderhoud, banden € 700 (btw € 147)
Totale kosten € 3.970
Kosten per km: € 3.970 / 12.000 km = € 0,33/km
Bijtelling inkomstenbelasting voor privégebruik € 990
(3.000 km x € 0,33)
Bijtelling omzetbelasting € 267
((3. 000 km +1.000 km)/12.000 km)* ((€ 2.520/5) + € 151 + € 147)
Netto voordeel voor de inkomstenbelasting € 1.237 per jaar
((€ 3.970 + € 267 – € 990) x 38,1%) IB-tarief 2019 38,1% geen rekening houdend met MKB-vrijstelling, e.d.

Ter vergelijking: als deze motor als particulier wordt gereden kost deze € 23.860 (in vijf jaar); als ondernemer kost dat € 17.675. Al met al een voordeel van meer dan € 6.000.

BAA ADVIES. Voor de motor én voor de (elektrische) scooter van de zaak geldt nog steeds geen forfaitaire bijtelling. Misschien toch maar eens overwegen of het voor u interessant is? Wij helpen u graag daarbij.