Elektrische auto kopen of leasen? Dan zijn er subsidiemogelijkheden!

Bent u van plan om een nieuwe of gebruikte elektrische auto aan te schaffen of (financial) te leasen? Dan loont het zeker de moeite om eerst te checken of u in aanmerking komt voor subsidie en onder welke voorwaarden. U weet dan zeker dat u niets misloopt.

Subsidiemogelijkheden voor particulier én ondernemer

Om aan de doelen uit het klimaatakkoord te voldoen zijn er subsidies in het leven geroepen om de verkoop van elektrische auto’s te bevorderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aankoop door een particulier of een ondernemer.

Particulieren. Particulieren die een volledig elektrische auto kopen of financial leasen kunnen in aanmerking komen voor de regeling: Subsidie Elektrische Personenauto’s (SEPP). Deze regeling geldt voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s.

Ondernemers. Ondernemers die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto kopen kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Daarnaast geldt er een subsidieregeling voor uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram: de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Deze heeft vooral betrekking op elektrische- en op waterstof-aangedreven vrachtwagens. Ook de schoonste hybridevarianten kunnen in aanmerking komen.

Particulieren en SEPP

De subsidiepot die voor 2021 voor nieuwe auto’s ter beschikking stond was na vier dagen al leeg. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto bedroeg € 4.000. Voor een gebruikte elektrische auto bedraagt de subsidie € 2.000. De subsidiepot voor laatstgenoemde auto’s is op dit moment nog ruim gevuld.

Voorwaarden SEPP. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn de volgende:

 • het moet gaan om een 100% elektronische personenauto met een actieradius van minimaal 120 kilometer;
 • de catalogusprijs is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000;
 • de auto is als elektrische auto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto;
 • er moet een schriftelijke koopovereenkomst zijn die is gesloten op of na 1 januari 2021. De overeenkomst moet zijn gesloten met een bedrijf dat RDW-erkenning heeft.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat een lijst met merken en modellen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Hoe aanvragen? De subsidie moet u uiterlijk binnen 60 dagen na sluiten van de (koop)overeenkomst aanvragen en u moet een geldig woonadres in Nederland hebben. Om de subsidie aan te kunnen vragen moet u inloggen met uw DigiD-code op de website van de RVO. Het RVO meldt op deze website dat aanvragen die buiten het subsidieplafond van 2021 vallen, mogelijk toch nog in aanmerking komen voor subsidie, omdat niet alle eerdere aanvragen zullen worden goedgekeurd.

Ondernemers en SEBA

Deze regeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 en is er voor ondernemers/ondernemingen die een volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of leasen (financial). Bij deze regeling ontvangt u 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1 – lichte bedrijfsauto) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2 – zware bedrijfsauto). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor elke bedrijfsauto.

Voorwaarden SEBA. De voorwaarden voor de SEBA zijn de volgende:

 • de bedrijfsauto heeft een netto cataloguswaarde (N1) of verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer;
 • op het moment van subsidieaanvraag mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn;
 • de koopovereenkomst moet zijn gesloten op of na 1 januari 2021;
 • de bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan;
 • er moet een (koop)overeenkomst zijn;
 • het maximale gewicht is niet hoger dan 4.250 kilogram (voor zwaardere voortuigen geldt wellicht de DKTI-transport).

Hoe aanvragen? U moet er wel wat voor doen om deze subsidie te bemachtigen:

 • sluit eerst een niet-definitieve koop- of financial leaseovereenkomst af voor één of meerdere emissieloze bedrijfsauto’s;
 • daarna moet bij de RVO ‘verlening’ aangevraagd worden. U kiest in het aanvraagformulier alleen het merk en model. Daarna geeft u de netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto(’s) op – het formulier hoeft nog niet helemaal ingevuld te worden;
 • om de subsidie aan te vragen moet worden ingelogd met e-herkenning met niveau 2+;
 • de ‘vaststelling’ van de subsidie vraagt u aan uiterlijk 4 maanden na datum van verlening van de subsidie. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de subsidie;
 • de beschikking op een aanvraag krijgt u maximaal binnen 13 weken na datum van ontvangst van de aanvraag;
 • ontvangt u al subsidie van een andere overheidsinstelling voor de koop van één of meerdere bedrijfsauto’s dan wordt dit in mindering gebracht op de subsidie. Een uitzondering hierop is de MIA.

Welke verplichtingen gelden er? De bedrijfsauto moet op uw naam komen te staan en moet drie jaar zónder onderbreking op uw naam blijven staan. Voldoet u hier niet aan dan moet u de subsidie naar verhouding terugbetalen. Wellicht ten overvloede: bewaar de gegevens van de aanvraag en ook de (koop)overeenkomst dus goed.

Ondernemers en DKTI-transport

Voor ondernemers die investeren in zwaardere uitstootvrije voertuigen (> 4.250 kilogram) is er de DKTI-transport. Dit zijn vooral de elektrische en op waterstof aangedreven vrachtwagens. DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. Zit u in de transportwereld en komt u in aanmerking voor deze subsidie, weet dan dat deze is aan te vragen vanaf 23 maart 2021. Details over DKTI-transport vindt u op de website van RVO.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) in combinatie met SEPP en SEBA

Naast de SEPP en de SEBA kunt u, als ondernemer, in 2021 bij de aanschaf van een volledig elektrische- of waterstof-aangedreven auto ook de milieu-investeringsaftrek aanvragen.

Personenauto’s. De MIA bedraagt voor personenauto’s dan 13,5% over een maximale investering van € 40.000. De regeling geldt voor maximaal 10 auto’s per jaar per belastingplichtige. Voor de waterstofpersonenauto en de auto op zonnecellen geldt een milieu-investeringsaftrek van 36% over maximaal € 75.000. Op deze auto geldt bovendien voor 75% van de investering ook de VAMIL-afschrijving.

Bestelauto’s. MIA is er ook voor de volledig elektrische bestelauto uit de N1- of N2-categorie. De MIA is dan 36% over maximaal € 75.000 c.q. maximaal € 125.000 als het een waterstofbestelauto betreft.

Kiezen tussen elektrisch en waterstof?

Bij de keuze tussen elektrisch en waterstof spelen allerlei overwegingen een rol. Denk daarbij niet alleen aan het rijbereik, maar ook aan de bpm, de motorrijtuigenbelasting (mrb), de fiscale bijtelling, enz. We hebben hierover een aantal voorbeelden gepubliceerd.

BAA ADVIES. Wilt u een elektrisch of waterstof-aangedreven auto gaan rijden. Check dan van tevoren wat de subsidiemogelijkheden zijn en welke fiscale zaken daarbij nog meer een rol spelen (bpm, mrb, bijtelling, enz.).