Gevolgen voor de gouden handdruk bij overlijden

Wat gebeurt met een gouden handdruk die u uit het verleden heeft en die nog niet tot uitkering is gekomen? Moet u zich ongerust maken of niet?

Gevolgen voor de gouden handdruk bij overlijdenDe gouden handdruk

In juni 2018 schreven we al wat de fiscale gevolgen en voorwaarden zijn, als u een gouden handdruk ineens of periodiek wilt laten uitkeren. Leest u dat artikel er gerust nog eens op na. Het ligt echter allemaal wat anders als u komt te overlijden. Voor de gevolgen bij overlijden van de uitkeringsgerechtigde dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een tegoed bij een verzekeraar of bij de bank.

Overlijden en de gouden handdruk bij een verzekeraar

Het is mogelijk om met een verzekeringsmaatschappij een levenslange uitkering overeen te komen. Dit betekent logischerwijs automatisch dat de uitkering stopt bij overlijden. Een eventueel resterend saldo vervalt dan aan de verzekeringsmaatschappij (kortleven risico).

Dit kan eventueel deels worden afgedekt door het afsluiten van een extra verzekering. Zodoende profiteert uw partner (of een andere begunstigde) langer van het gouden handdrukkapitaal.

Overlijden en de gouden handdruk bij een bank

Wat er met het gouden handdrukkapitaal gebeurt bij overlijden hangt ervan af of de uitkering inmiddels al is gestart of niet.

Bankspaaruitkering nog niet gestart

Heeft u het gouden handdrukkapitaal op een (geblokkeerde) bankrekening (bankspaarrekening) gezet die nog niet uitkeert? Dan starten de uitkeringen direct na uw overlijden en gaan naar de echtgeno(o)te/partner of kinderen jonger dan 30 jaar.

Hoe lang duurt de uitkering? De duur van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de echtgeno(o)t(e)/partner. Bij bijvoorbeeld een leeftijd van 44 jaar bedraagt de resterende uitkeringsduur 5 jaar. Gaat de uitkering echter naar een kind van de overledene dan wordt de uitkeringsduur beperkt tot de maand waarin het kind 30 jaar wordt.

Bankspaaruitkering wel al gestart

Is er al sprake van een uitkerende goudenhanddrukrekening en u overlijdt, dan gaan de resterende termijnen over naar de echtgeno(o)t(e)/partner of kinderen.

Hoe lang duurt de uitkering? Dat gebeurt op op basis van de looptijd die u heeft afgesproken. Bijvoorbeeld. U spreekt af met de bank een uitkeringsduur van 15 jaar en overlijdt in het 8e jaar. Uw echtgeno(o)t(e) ontvangt dan nog 7 jaren de uitkeringen. Overlijdt zij ook na 2 jaar dan ontvangen de kinderen nog in 5 jaar het resterende kapitaal.

Het langleven risico. Zoals bij de verzekeraar er sprake is van een “kortleven risico”, is er bij de bank sprake van een zogenaamd “langleven risico.” Leeft u zoals in ons voorbeeld namelijk nog langer dan 15 jaar dan krijgt u na deze 15 jaar toch geen uitkering meer.

Erfrecht. Als u overlijdt zonder partner of kinderen jonger dan 30 jaar, dan wordt door de bank het resterend kapitaal onder inhouding van inkomstenbelasting overgemaakt op uw bankrekening en komt het op deze manier als vermogen in de erfenis.

BAA ADVIES. Heeft u een gouden handdruk ontvangen voor 2014 en komt u te overlijden? Dan is er sprake van een zogenaamd kortleven risico als u de handdruk in het verleden heeft ondergebracht bij een verzekeraar. Zit de handdruk in een geblokkeerde bankspaarrekening, dan is er sprake van langleven risico.