Klimaatakkoord: wat met de elektrische auto?

Het klimaatakkoord dat 28 juni werd gepubliceerd heeft óók gevolgen voor de elektrische auto. Wat die gevolgen zijn, leest u in dit artikel.

De aanloop naar het klimaatakkoord

Circa vier jaar geleden is in Parijs het wereldwijde klimaatakkoord gesloten. Nederland heeft zich daarbij verbonden aan een CO2 besparing van 49% in 2030 en 95% in 2050, ten opzichte van 1990. Als vervolg hierop heeft het Nederlands kabinet op 28 juni jl. het klimaatakkoord gepresenteerd.

Klimaatakkoord en elektrische auto: nieuws voor de bijtelling

Zoals zo vaak is er goed en slecht nieuws.

Eerst het goede nieuws. In het artikel van mei 2018 (“De fiscale toekomst van de elektrische auto”) staat dat er vanaf 2021 qua bijtelling nog maar één percentage (22%) geldt; dus ook voor elektrische auto’s. Deze termijn wordt nu verlengd en met stappen bereikt de bijtelling uiteindelijk pas in 2026 het percentage van 22%.

Maar, er is ook slecht nieuws. Voor het jaar 2020 was er eerst nog sprake van een bijtelling van 4%, maar deze wordt nu verhoogd naar 8%. En dat terwijl tevens het bedrag waarvoor de lage bijtelling geldt, met € 5.000 wordt verlaagd. De maximale catalogusprijs van € 50.000 wordt dus € 45.000.

Vervolgens wordt de bijtelling in 2021 verhoogd naar 12% over een maximale catalogusprijs van € 40.000. In 2022 volgt een verhoging naar 16% en in 2025 naar 17% om uiteindelijk in 2026 uit te komen op een percentage van 22%.

Download een overzichtelijk stroomschema met alle bijtellingsregelingen privégebruik auto van de zaak van 2011 t/m 2026 (update september 2019).

Twee voorbeelden

Wat dit nu betekent voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto maken we duidelijk aan de hand van twee voorbeelden:

Voorbeeld 1 – Aanschaf Kia Niro electric executive line
Catalogusprijs: € 48.000.

2019 2020 2021 2022-2024 2025 2026
Bijtelling 4% 8% 12% 16% 17% 22%
Max. cat. waarde € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 geen
Bruto bijtelling 1) € 1.920 € 4.260 € 6.560 € 8.160 € 8.560 € 10.560
Belastingtarief 2) 38,1% 37,8% 37,05% 37,05% 37,05% 37,05%
Netto bijtelling 1) € 732 € 1.610 € 2.430 € 3.023 € 3.171 € 3.912

1) per jaar
2) IB tarief tot € 68.508

Dit betekent dat de netto bijtelling in 2020 meer dan verdubbelt om in 2026 uit te komen op meer dan het vijfvoudige ten opzichte van 2019.

Voorbeeld 2. Aanschaf van een Jaguar I-Pace business edition
Catalogusprijs: € 82.000.

2019 2020 2021 2022-2024 2025 2026
Bijtelling 4% 8% 12% 16% 17% 22%
Max. cat. waarde € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 geen
Bruto bijtelling 1) € 9.040 € 11.740 € 14.040 € 15.640 € 16.040 € 18.040
Belastingtarief 2) 38,1% 37,8% 37,05% 37,05% 37,05% 37,05%
Netto bijtelling 1) € 3.444 € 4.473 € 5.202 € 5.795 € 5.943 € 6.684

1) per jaar
2) IB tarief tot € 68.508

Het effect bij de duurdere elektrische auto is kleiner omdat er ook in 2019 al sprake is van een deel van de catalogusprijs die een bijtelling kent van 22%.

Klimaatakkoord kent ook een aanschafsubsidie

Ondanks de hogere bijtelling, wil de overheid toch dat er meer elektrische auto’s worden verkocht. Het kabinet zegt er alles aan te doen dat er in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s in de showroom staan.

Daartoe zal vanaf 2020 een zogenaamde aanschafsubsidie worden ingevoerd. In welke vorm en hoe hoog deze subsidie zal worden is nog onzeker maar deskundigen gaan uit van een bedrag tussen de € 3.000 en € 3.500 waarbij deze subsidie naar mate de tijd vordert zal worden afgebouwd.

Motorrijtuigenbelasting en BPM

Motorrijtuigenbelasting. Op dit moment hoeft een bezitter van een elektrische auto geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Deze vrijstelling blijft gehandhaafd tot en met 2024. Vanaf 2025 geldt er een heffing van 25% van de reguliere motorrijtuigenbelasting en in 2026 moet ook voor de elektrische auto de volledige motorrijtuigenbelasting worden betaald. Na 2026 wordt mogelijk een systeem van rekening rijden ingevoerd waarbij elektrische auto’s moeten betalen per gereden kilometer.

BPM. Elektrische auto’s blijven tot 2025 vrijgesteld van het betalen van BPM, vanaf 2025 dient voor iedere elektrische auto een BPM bedrag van € 360,- te worden betaald.

BAA ADVIES. Overweegt u de aanschaf van een elektrische auto? Doe dat als het enigszins mogelijk is, dan nog in 2019 want dat levert een aanzienlijke besparing op. Daarnaast profiteert u dan nog 60 maanden van de lagere bijtelling, ook al veranderen tussentijds de bijtellingsregels weer.