Nieuw: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 2021 en 2022

Het kabinet verwacht dat er door de coronacrisis de komende jaren minder wordt geïnvesteerd. Om banen te behouden is de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) bedacht. Hoe zit dat?

In een coalitieoverleg in de Tweede Kamer in november 2020 is besloten om 65% van de BIK korting terecht te laten komen bij het MKB.
Hiertoe worden de tarieven aangepast:
Voor investeringen van € 20.000 tot € 5.000.000 gaat een korting gelden van 3,9% in plaats van 3%.
Voor investeringen boven de € 5.000.000 gaat een korting gelden van 1,8% in plaats van 2,44%.

De situatie op dit moment

De BIK is opgenomen in het Belastingplan 2021 en moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Het is dus nog niet 100% zeker. Vooral niet omdat zowel de oppositie, de Raad van State, het Centraal Planbureau en ook ambtenaren van het ministerie van Financiën heel kritisch op de regeling zijn. Toch wil het kabinet dit doorzetten. De verwachting is dat het kabinet met meerderheid wordt gesteund door de Tweede Kamer, maar de vraag is of de Eerste Kamer (halverwege december) het kabinet zal steunen. Toch willen wij u nu al over deze regeling informeren, zodat u met mogelijke investeringen dit jaar hiermee rekening kunt houden.

Hoe werkt de BIK-regeling?

De BIK is een tijdelijke regeling die in principe geldt voor 2021 en 2022. Het kabinet heeft hiervoor maar liefst € 4 miljard beschikbaar gesteld. Ondernemingen kunnen maximaal vier keer per jaar een aanvraag voor de BIK indienen. Het gaat om investeringen die zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020 en die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De BIK is een korting op de loonheffing en wordt in de aangifte loonheffing in mindering gebracht. De volgende kortingen zijn van toepassing:

  • investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar: 3% van het investeringsbedrag;
  • investeringen boven € 5.000.000 per kalenderjaar: 2,44% van het investeringsbedrag

Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

Plan komende investeringen goed

Investeringen die óp of ná 1 oktober 2020 zijn aangegaan én die in 2020 ook al volledig zijn betaald, komen niet aanmerking voor de regeling. Plan uw investeringen dus goed. Investeert u nog dit jaar? Betaal dan nog niet het volledige bedrag in 2020, maar betaal een gedeelte (bijvoorbeeld € 1) in 2021. Voor deze investering geldt dan toch de BIK (mits u ook aan de andere voorwaarden voldoet uiteraard).

Sommige bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten

De regeling kent vergelijkingen met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bedrijfsmiddelen die voor de KIA uitgesloten zijn komen ook onder de BIK niet in aanmerking. Denk hierbij aan bedrijfsmiddelen die hoofzakelijk bestemd zijn voor de verhuur aan derden, personenauto’s die niet zijn bedoeld voor het beroepsvervoer op de weg en gronden, enz.

De BIK kan overigens gecombineerd worden met overige stimuleringsmaatregelen zoals de KIA, milieu investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en de VAMIL.

Voorbeeld 1
U schaft een nieuwe bestelbus aan van € 20.000 (verder zijn er geen investeringen). Uw onderneming heeft dan recht op 3% BIK en 28% KIA. De BIK verrekent u dan met de loonheffingen en de KIA wordt verrekend in de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Het netto voordeel bij de KIA bedraagt € 20.000 x 28% x het tarief in de inkomstenbelasting : vennootschapsbelasting. De BIK van € 600 (3% x € 20.000) mag verrekend worden met de af te dragen loonheffing.

Voorbeeld 2
U schaft een nieuwe elektrische bestelbus aan van € 20.000 (verder zijn er geen investeringen). Uw onderneming heeft dan recht op 3% BIK, 28% KIA en 9% MIA. De BIK verrekent u dan met de loonheffingen en de KIA wordt verrekend in de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Voorbeeld 3
U koopt voor € 6.000.000 nieuwe machines. Tot € 5.000.000 geldt een korting van 3%. Voor het meerdere geldt een korting van 2,44%. De totale korting is dan dus (€ 5.000.000 x 3%) + (€ 1.000.000 x 2,44%) = € 150.000 + € 24.400 = € 174.400. Betreffen het energiezuinige machines en staan deze op de energielijst dan krijgt u bovendien ook nog energie-investeringsaftrek (EIA).

Waar kan de BIK aangevraagd worden?

De BIK moet digitaal aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wegens uitvoeringstechnische redenen kan dat echter pas vanaf 1 september 2021. De aanvraag moet uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden zijn ingediend. Na goedkeuring geeft de RVO uiterlijk binnen 12 weken een ‘BIK-verklaring’. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing.

Eind 2021 wordt gekeken of het budget dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voldoende is en of de percentages voor 2022 naar beneden of boven moeten worden aangepast. Dit zal uiterlijk in december 2021 kenbaar worden gemaakt.

BAA ADVIES. Plan vanwege de BIK 2021/2022 mogelijke investeringen extra zorgvuldig. Staan er dit jaar nog investeringen gepland, zorg er dan voor dat u een (klein) deel pas volgend jaar betaald.