NOW: wanneer een accountantsverklaring of een derdenverklaring?

Heeft u deelgenomen of neemt u nog deel aan de NOW-regeling? Dan krijgt u van het UWV een voorschot. Daarna moet u om een definitieve vaststelling vragen. Soms moet daar een accountantsverklaring of een derdenverklaring bij. Hoe zit dat?

Eerst een voorschot, dan een definitieve vaststelling

De NOW moet worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV keert in eerste instantie een voorschot uit van 80%, verspreid over drie termijnen. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. Het UWV zal vervolgens binnen 52 weken een eindafrekening doen.

Vanaf 6 juli: de NOW 2.0

De huidige NOW-regeling loopt af en het kabinet heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling – in aangepaste vorm – zal worden verlengd tot 1 oktober 2020. De verlengde regeling, de NOW 2.0, kan worden aangevraagd vanaf 6 juli. Ook voor deze NOW 2.0 geldt dat u binnen 24 weken een definitieve vaststelling moet aanvragen.

Voorschot meer dan € 100.000? Dan een accountantsverklaring!

Voorschot meer dan € 100.000? Heeft u een voorschot ontvangen van € 100.000 of meer, dan zult u met een accountantsverklaring moeten aantonen hoe groot uw omzetdaling in de betreffende periode is geweest. Maar opgelet. Want als u minder dan € 100.000 voorschot heeft gehad en als ná de definitieve vaststelling blijkt dat u recht heeft op € 125.000 of meer, dan is ook in deze situatie een accountantsverklaring verplicht.

Zélf een inschatting maken. Dit betekent dat als u minder dan € 100.000 aan voorschot heeft ontvangen, u zélf een inschatting moet maken of de uiteindelijke subsidie hoger zal zijn dan € 125.000. De overheid zal weliswaar een tool online zetten waarmee u de hoogte van de uiteindelijke subsidie kunt berekenen, maar het kan zeker geen kwaad om vroegtijdig met uw accountant te overleggen.

Wat is ‘een accountantsverklaring’?

Het is nog niet duidelijk hoe die accountsverklaring er precies uit moet gaan zien. Gelukkig hoeft ú zich daar verder niet druk over te maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) overleggen momenteel over de inhoud van de accountantsverklaring. SZW werkt hiervoor aan een accountantsprotocol en de NBA werkt gelijktijdig aan een passende standaard. Men verwacht dat het protocol en de standaard voor 1 augustus 2020 worden gepubliceerd.

En wat als het voorschot minder dan € 100.000 was?

Deugdelijke administratie vereist. Was het voorschot dat u heeft ontvangen minder dan € 100.000 dan is een accountantsverklaring dus niet noodzakelijk. Dat neemt natuurlijk niet weg dat u ook dan een deugdelijke administratie moet voeren. Er zal hierop steekproefsgewijs gecontroleerd worden en uit uw administratie moet dan het percentage omzetdaling én de loonsom aangetoond kunnen worden.

Derdenverklaring vereist. Voorschot lager dan € 100.000 maar méér dan € 20.000? Dan heeft u een derdenverklaring nodig bij het aanvragen van de definitieve vaststelling. Die verklaring is als het ware een bevestiging van de gemelde omzetdaling. Die verklaring kan bijvoorbeeld door uw administratiekantoor of financieel adviseur aan de hand van uw administratie gemaakt worden. Let op: die derdenverklaring is óók verplicht als bij de vaststelling de subsidie hoger is dan € 25.000, maar lager dan € 125.000. Dat moet u zelf van tevoren inschatten.

BAA ADVIES. Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode moet u om een definitieve vaststelling vragen. Soms is een accountantsverklaring verplicht (> € 100.000), maar meestal is een derdenverklaring voldoende (> € 20.000). Het is slim om vroegtijdig hierover met uw financieel adviseur en administratiekantoor te overleggen.